SÍDLO

Šmeralova 208/16
17000 Praha 7

KANCELÁŘ

Novohradská 1
37001 České Budějovice

KONTAKT

Tel.: 604 236 808
E-mail: ZdenekGottfried@seznam.cz
www.zdenekgottfried.cz

Autorizace ČKA: 02 424
IČ: 418 74 439
DIČ: CZ6703051300

PROJEKČNÍ ČINNOST

Zhotovuji projekty pozemních staveb od návrhu po prováděcí dokumentaci včetně inženýrské činnosti. Dále zpracovávám územně plánovací dokumentaci, zejména územní plány, regulační plány a územní studie.

CV

  • Nar. 5.3.1967 – v Českých Budějovicích
  • 1991 – absolvoval FA ČVUT Praha
  • 1992 – 1995 – spolupráce v D.A. STUDIU, Praha
  • 1995 – založení vlastní projekční kanceláře
  • 1996 – autorizace typu „A“ a členství v České komoře architektů